Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“

отвори