План за квалификационна дейност на ПГЛП за учебната 2023-2024г.

отвори