Заповед № РД 09 – 2121 / 28.08.2020г. във връзка с организирането и провеждането на НВО на учениците в IV, в VII и в X клас през учебната 2020-2021 г., както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2020-2021 година, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г.

отвори