Процедура за налагане на санкции на ученици в ПГЛП за учебната 2023-2024г.

отвори