Заповед за утвърдени и отпуснати стипендии в ПГЛП за първи срок за учебната 2022-2023 година