Правилник за дейността на ПГЛП за учебната 2023-2024г.

Част 1

Част 2