План за действие и финансиране в изпълнение на Стратегията за развитието на ПГЛП за периода 2020-2024 година

отвори