Ден на отворените врати – 29.10.2019г. по повод „Седмицата на професионалните умения“

отвори