Заповед № РД09 – 2150 / 27.08.2019г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 година

отвори