Заповед № РД09 – 3519 / 02.12.2020г. изменение и допълнение на Заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година

отвори