Заповед на ПГЛП за изпити на задължителен държавен зрелостен изпит за професия- специалността 2022-2023 г.

отвори