Заповед за одобрени стипендии на учениците – 2 срок за учебната 2022-2023 г.