Информация за прием на ученици за учебната 2022/2023 година след завършен VII клас – специалност – КМТОТ – дневна форма на обучение

отвори