Информация за прием на ученици за учебната 2022/2023 година след завършен VII клас – специалност – ПОТ – дуална форма на обучение

отвори