Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите по провеждане на НВО – IV и VII клас, Х клас – оценяване на дигитални компетентности и график прием след VII клас 2022 / 2023г. – на МОН

отвори