Информиране на родителите на деца записани в осми клас за учебната 2021/2022 година, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

отвори