Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите по провеждане на НВО – IV и VII клас, Х клас – оценяване на дигитални компетентности и график прием след VII клас 2021-2022г. – на МОН

отвори