Информация за прием на ученици след завършен VII клас – специалност – КМТОТ – дневна форма на обучение

отвори