График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици на самостоятелна форма на обучение през януарската сесия на учебната 2020/2021 година

отвори