Заповед № 911 / 14.09.2020г. – забранява се достъпа на родителите и външни посетители в сградата на институцията

отвори