Обръщение към родителите във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

отвори