ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19) – през учебната 2020/2021г.