Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2022-2023 г.

отвори