Заповед за Месечни стипендии за ученици с трайни увреждания за 2022-2023 г.