Свободни места за ученици в ПГЛП за учебната 2021/2022 година