Дневен режим на ПГЛП за провеждане на учебните часове през учебната година

отвори