Заповед за условия и реда, разпределение на средства по видове стипендии за получаване от ученици след завършено основно образование за първи срок на учебната 2022-2023 година

отвори