График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици на самостоятелна форма на обучение от 07.02.2022 година

отвори