Вътрешни правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводната документация в ПГЛП

отвори