Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа за учебната 2020/2021г.

отвори