График по Учебна и производствена практика за втори срок на учебната 2020/2021г. за периода от 04.02.2021г. до 31.05.2021г.

отвори