Заповед № 219 / 19.11.2020г. -продължителност на учебните часове от 20.11.2020г. до 27.11.2020г. или до второ нареждане

отвори