Заповед за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование през първи срок на учебната 2020-2021 година

отвори