Заповед № РД09 – 2119 / 28.08.2020г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020 – 2021 година

отвори