Заповед № РД09 – 2118 / 28.08.2020г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2020 – 2021 година

отвори