Заповед № 910 / 14.09.2020г. – Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021г.

отвори