Заповед № 908/14.09.2020г. – Мерки и правила за работа на ПГЛП през учебната 2020/2021г. в условията на COVID-19 и извънредни ситуации

отвори