График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици на самостоятелна форма на обучение през юнската сесия на учебната 2019/2020 година

отвори