Информация за прием на ученици след завършен VII клас – специалност ПОТ

отвори