Информация за прием на ученици след завършен VII клас – специалност – КМТОТ – дуална форма на обучение

отвори