ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19) – през II срок на учебната 2019/2020г.