Заповед № РД 09 – 2152 / 27.08.2019г. във връзка с организирането и провеждането на НВО на учениците в IV, в VII и в X клас през учебната 2019-2020 г., както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020-2021 година, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г.

отвори