График на дейностите по провеждане на НВО – IV и VII клас, Х клас – оценяване на дигитални компетентности и график прием след VII клас 2019-2020г. – на МОН

отвори