График за провеждане на изпити с ученици на самостоятелна форма на обучение през септемврийската сесия на 2018/2019 година

отвори