Заповед № РД 09 – 1709 / 29.08.2018г. за провеждане на изпити от НВО – IV, VII и X клас и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019-2020 година, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование

отвори