Заповед № РД09 – 1708 / 29.08.2018г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2018 – 2019 година

отвори