Заповед № РД09 – 1710 / 29.08.2018г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 година

отвори