План за действие и финансиране в изпълнение на Стратегията за развитието на ПГЛП за периода 2016-2018 година

отвори