Футболен турнир за Международния ден на ромите в град Кюстендил

отвори