Заповед №РД09 – 4141/29.08.2017г.за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017 – 2018 година

отвори